Mental träning

MENTAL TRÄNING

Vad är mental träning?

Mental träning är en metod som ger dig möjlighet att ta kontroll över dig själv och hjälper dig att bli mentalt starkare och må bättre. Mental träning baserar sig på hjärnforskning om hur hjärnan fungerar, hur vi tar in information, skapar minnen och beteenden men också hur hjärnan hela tiden formas om då vi lär oss något nytt. Det är tack vare det som vi kan lära oss nya saker, förändra dåliga beteende och skapa nya beteenden. Mental träning är en metod där vi jobbar praktiskt med olika övningar och genom regelbunden träningen skapar förändring.


Mental träning gör dig inte immun mot livet men det gör dig starkare för att klara av motgångar och ger dig en snabbare återhämtning när en kris drabbar dig.

För vem är mental träning?

På samma sätt som den fysiska träningen gör dig starkare och förbättrar din kondition, så stärker den mentala träningen dig mentalt. Därför passar mental träning för alla och du behöver inte ha några mentala problem för att träna mentalt.

Det kan vara att du känner dig trött, stressad, har en känsla av ångest eller svårt att få vardagen att gå ihop. Kanske du känner dig otillräcklig på ditt jobb eller så kanske du vill prestera bättre i någon idrottsgren.

Mental träning hjälper dig att ta dig förbi de hinder som kommer på vägen och ju flera hinder du tar dig förbi så desto mera växer du och blir starkare mentalt och vågar tro på dig själv.


Vad kan vi jobba med?

  • Bättre självbild, självkänsla och självförtroende
  • Lära dig att hantera stress, oro och ångest
  • Öka din motivation
  • Bli bättre på avslappning
  • Ta kontroll över dig själv, självledarskap
  • Hitta balans i vardagen
  • Lär dig att hantera motgångar
  • Bli bättre på att uppnå dina mål

Hur går träningen till?

Under första sessionen så reder vi ut hur din nuvarande situation ser ut. Det är därifrån vi startar och tar oss framåt i din takt. Vi går också igenom vilka förändringar du vill ha och vilka mål du vill uppnå. Vi gräver inte så mycket i det förflutna utan bara i sådana fall om det finns något som skapar ett hinder för att ta dig framåt.

Hur många sessioner som behövs är olika från person till person men vanligtvis 2-5 gånger.

Mental träning är en praktisk metod där det ingår en hel del övningar och verktyg. Vi skapar därför en träningsplan hur du ska jobba framåt och du får även övningar som du ska träna mellan sessionerna och på så vis kan du skapa förändring.

Pris från 60 euro/session