Företag

FÖRETAG

Ditt företag

För att ett företag ska fungera bra så är det viktigt också att personalen mår bra. För att personalen ska må bra så är det viktigt att skapa en bra sammanhållning, teamkänsla, undvika konflikter och mobbning men även öka motivationen och kreativiteten. Men det är också viktigt att se till den enskilda individens behov.

Tjänster

Det som jag kan erbjuda ert företag är en mångsidig kompetens inom fysisk och mental träning. Allt från kurser och  föreläsningar till att jobba med enskilda personer.


Teman för kurser och föreläsningar kan vara:

- Självledarskap

- Konflikthantering

- Teamledarskap

- Motivation

- Stresshantering


Temat kan också anpassas enligt önskemål